image
image
 
RAW-CSTLe Conseil des Sciences de la Terre
Fondé en 1990 et portant depuis 1996 le statut d'association sans but lucratif, le Conseil des Sciences de la Terre est un organisme de concertation, dans lequel un grand nombre d'associations Belges de geologues-amateurs siègent. Le Conseil des Sciences de la Terre a pour objet:

  • de favoriser et de développer les contacts, les échanges et les partenariats entre ses membres; et tout autre organisme belge ou étranger groupant des amateurs des sciences de terre
  • de favoriser les bonnes relations entre les associations d'amateurs et les instances scientifiques, professionnelles, officielles et autres;
  • de diffuser le "Code de déontologie pour géologues amateurs et collectionneurs de minéraux; roches et fossiles " (annexes au Moniteur belge du 29 juillet 1993)
  • de constituer un conseil d'arbitrage ayant pour but de promouvoir l'application dudit Code
  • d'inciter des associations d'amateurs des sciences de la terre à rejoindre le CST et d'inciter les amateurs isolés à rejoindre une association.


Raad voor Aardwetenschappen
Opgericht in 1990 en sinds 1996 met het statuut van vereniging zonder winstoogmerk is de Raad voor Aardwetenschappen een overlegorgaan, waarin een groot aantal Belgische verenigingen van amateur-geologen zetelen, en heeft als doelstellingen:

  • het bevorderen en ontwikkelen van contacten, uitwisselingen en partnerschappen tussen zijn leden onderling, alsook met elke andere Belgische of buitenlandse organisatie die amateurs van aardwetenschappen groepeert
  • het bevorderen van goede relaties tussen amateurverenigingen en wetenschappelijke, professionele, officiële en andere instanties
  • het verspreiden van de deontologische erecode voor amateur-geologen en verzamelaars van mineralen, gesteenten en fossielen (bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29/07/93)
  • het samenstellen van een arbitrageraad die tot doel heeft het naleven van genoemde code in de hand te werken
  • verenigingen aanmoedigen om zich aan te sluiten bij de Raad voor Aardwetenschappen en alleenstaande amateurs om aan te sluiten bij een vereniging. edited by you, another design firm, or we can update the site for you at any time.
image
image
image

 
image
  image